top of page
111.jpg

ASEKE® 16MM Grade 40

Ankkurointikettingin päätarkoitus on kestää mekaanista kulutusta mahdollisimman hyvin. Aseke® kettingit ovat valmistettu laadukkaista sertifioiduista materiaaleista täysautomaattikoneilla. Lopputuote on aina lujuustestattu ja sertifioitu. Puhdas ja laadukas raaka-aine takaa parhaan kulutuskeston, antaen kettingille mahdollisimman pitkän elinkaaren. Tuotannon täysautomaattikoneet takaavat tasalaadun, jokainen kettingin lenkki on yhtä vahva, eikä heikkoja lenkkejä esiinny. HUOM! Luokitellun kettingin kanssa tulee aina käyttää luokiteltuja sakkeleita.

Lue lisää

Kettinkien lujuusluokitukset ovat usein hiukan harhaanjohtavia, sillä G luokan kettingit kuten G40, G60, G70… kertovat ainoastaan yhden asian, sen että kettinki kestää vetoa tietyn verran. Kettingille saadaan todella kova vetolujuus karkaisemalla. Karkaistu kettinki on kuitenkin hyvin usein liian kovaksi karkaistu, tällöin riski kettingin hajoamiselle on hyvin suuri. Tästä syystä ankkurointikettinkiä ei pitäisi karkaista.

ASEKE® G40 ankkurointikettingit eivät ole karkaistuja, laadukkaan raaka-aineen ansiosta kettinkimme ovat hiukan yli G40 lujuusluokituksen vaadittuja lukuja. Tällä menetelmällä maksimoimme kettingin elinkaaren.

Yleisimmät kettinki luokat

Kauppalaatu/luokittelematon kettinki

Tästä kettingistä tiedetään ainoastaan mitat ja paino. Idea on valmistaa kauppalaadun kettinkiä mahdollisimman halvalla tavalla, luonnollisesti tällöin raaka-aine ja valmistusmenetelmä ovat asioita, joissa tingitään. Huonolatuinen pehmeä materiaali kuluu epätasaisesti ja nopeasti, hyvin usein pistekorroosio nopeuttaa entisestään kulumista. Kauppalaadun kettinkiä käytetään pääsääntöisesti koristekettinkinä, tämä ei sovellu ankkurointikäyttöön.

G40 ankkurointikettinki

Tämä luokitus tarkoittaa, että kettingin tulee kestää vetoa 40kg/neliömillimetri muuttamatta muotoaan/venymättä. Vetotestin läpäissyt kettinki saa siitä todistuksen. Tässä testissä ei kuitenkaan puututa raaka-aineisiin eikä valmistusmenetelmiin. Usein karkaistaan kettinki, jotta se läpäisee vetotestin, karkaistua kettinkiä ei suositella ankkurointikäyttöön.

G60 & G70 ankkurointikettinki

Tämä luokitus tarkoittaa, että kettingin tulee kestää vetoa 60kg/neliömillimetri tai 70kg/neliömillimetri muuttamatta muotoaan/venymättä. Vetotestin läpäissyt kettinki saa siitä todistuksen. Tässä testissä ei puututa raaka-aineisiin eikä valmistusmenetelmiin. Usein nämä kettingit ovat liian kovaksi karkaistuja eikä tällöin sovellu ankkurointikäyttöön.

NS:9415:2009 ankkurointikettinki

Tässä standardissa idea on kettingin maksimaalinen kulutuskesto ja ympäristöystävällisyys. Edellytykset standardin täyttämiseksi alkavat kettingin valmistajan auditoimisella. Ulkopuolinen sertifiointilaitos auditoi valmistavan tehtaan, mikäli asiat tehtaalla ovat standardin vaadittujen asioiden mukaisia, tehdas saa hyväksynnän valmistaan standardin mukaisia tuotteita. Standardissa määritellään myös raaka-aineita ja valmistusmenetelmä. Tämän standardin mukaiset kettingit ovat suunniteltu ja soveltuvat parhaiten ankkurointikäyttöön. Kettinki luovuttaa myös mahdollisimman vähän haitta-aineita takaisin luontoon.

Axxalogo-2018-mustapohja.png

Soita

040 5390060

sähköposti

Seuraa

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page